Účetní a mzdová kancelář

Časté dotazy

Ráda zodpovím všechny vaše dotazy. Ty nejčastější najdete na této stránce. 

Jak se změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro hlavní činnost od roku 2023?
Minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění se zvyšuje o 95,- Kč, a to na 2 722,- Kč. Minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na sociální pojištění se zvyšuje z původních 2 841,- Kč o 153,- Kč, a to na 2 994,- Kč.
Podnikám jako OSVČ již řadu let a nikdy jsem nevyužíval datové schránky. Slyšel jsem, že mi je od 01.01.2023 zřídí stát. Je to pravda?
Ano, povinnost používat datovou schránku začne pro OSVČ platit od 01.01.2023. Datové schránky Vám budou aktivovány automaticky – nemusíte o nic žádat. Stát Vám zašle po aktivaci datové schránky přihlašovací údaje. Nebude to však hned k 01.01.2023, k zavádění datových schránek dojde postupně ve třech vlnách od ledna do března 2023.
Podnikám v oblasti kosmetických služeb. Můžu si dát do nákladů výdaje spojené s cestami z bydliště do salonu?
Do daňových nákladů nelze zahrnout cesty z bydliště do místa výkonu podnikatelské činnosti dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 2 zákona o daních z příjmů. Dle tohoto paragrafu je pravidelným pracovištěm pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti sídlo podnikatelské činnosti nebo místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Takže pokud máte v živnostenském listě uvedeno jako místo podnikání adresu kosmetického salonu, nelze náklady spojené s cestami z bydliště do salonu daňově uznat.
Plátci DPH je dne 30. 10. 2021 dodáno zboží jiným plátcem DPH. Plátce obdrží daňový doklad k tomuto plnění až 06. 11. 2021. Kdy si může plátce DPH uplatnit nárok na odpočet DPH?
Podle § 73 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet DPH nejdříve za zdaňovací období, ve kterém má daňový doklad k dispozici, v tomto případě až v listopadu 2021.
Vdávám dceru, svatební obřad se koná v sobotu. Mám nárok na pracovní volno s náhradou mzdy?
Pokud pracujete v režimu rovnoměrně rozvržené pracovní doby od pondělí do pátku a svatební obřad se koná v sobotu, tak bohužel pracovní volno „nevyužijete“, svatební obřad se koná v den, na který Váš zaměstnavatel pracovní dobu nerozvrhuje.
Vedu účetnictví a zpracovávám mzdy pro podnikatele a firmy.