Účetní a mzdová kancelář

Ceník

Ke každému klientovi přistupuji individuálně, proto jsou uvedené ceny orientační. Konečná cena bude stanovena po rozhovoru s klientem a předaných dokladech.

Daňová evidence

Položka v peněžním deníku

30,- Kč

Minimální měsíční platba – neplátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

700,- Kč

Minimální měsíční platba – plátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

800,- Kč

Účetnictví

Položka v účetním deníku

40,- Kč

Minimální měsíční platba – neplátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1000,- Kč

Minimální měsíční platba – plátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1100,- Kč

Jednorázové zpracování účetnictví nebo daňové evidence (zahrnuje prvních 50 položek účetního nebo peněžního deníku)

3000,- Kč

Mzdy

Zpracování mezd (HPP, DPČ/zaměstnanec/měsíc)

350,- Kč

Zpracování mezd (DPP/zaměstnanec/měsíc)

150,- Kč

Exekuce zaměstnance (každá jednotlivá exekuce)

150,- Kč

Nástup zaměstnance (přihláška na ČSSZ, ZP)

350,- Kč

Registrace

Registrace k daním (registrace k dani z příjmu, silniční dani, závislá činnost, srážková daň) nebo změna registračních údajů

500,- Kč

Registrace k DPH (při překročení obratu nebo dobrovolná)
Od 2000,- Kč
Registrace na ČSSZ

200,- Kč

Registrace na ZP

200,- Kč

Ostatní

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob + přehledy sociálního a zdravotního pojištění

Od 1200,- Kč

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob – pouze příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanci

800,- Kč

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

800,- Kč

Přiznání k silniční dani – do 3 vozidel

500,- Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob
– zpracování uzávěrkových operací včetně inventur

 

od 4000,- Kč

– zpracování přiznání včetně příloh

od 3000,- Kč

Účetní poradenství a konzultace jsou stálým klientům poskytovány zdarma.