Účetní a mzdová kancelář

Ceník

Ke každému klientovi přistupuji individuálně, proto jsou uvedené ceny orientační. Konečná cena bude stanovena po rozhovoru s klientem a předaných dokladech.

Daňová evidence

Položka v peněžním deníku

35,- Kč
Minimální měsíční platba – neplátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1000,- Kč

Minimální měsíční platba – plátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1200,- Kč

Účetnictví

Položka v účetním deníku

45,- Kč

Minimální měsíční platba – neplátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1200,- Kč

Minimální měsíční platba – plátce DPH (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1300,- Kč

Jednorázové zpracování účetnictví nebo daňové evidence (zahrnuje prvních 50 položek účetního nebo peněžního deníku)

4000,- Kč

Mzdy

Zpracování mezd (HPP, DPČ/DPP/zaměstnanec/měsíc)

450,- Kč

Exekuce zaměstnance (každá jednotlivá exekuce)

150,- Kč

Nástup zaměstnance (přihláška na ČSSZ, ZP)

350,- Kč

Registrace

Registrace k daním (registrace k dani z příjmu, silniční dani, závislá činnost, srážková daň) nebo změna registračních údajů

Od 1000,- Kč

Registrace k DPH (při překročení obratu nebo dobrovolná)
Od 2000,- Kč
Registrace na ČSSZ

200,- Kč

Registrace na ZP

200,- Kč

Účetní poradenství a konzultace jsou stálým klientům poskytovány zdarma.